Skapande Skola

 

Skapande Skola för Åk F - 9

¨Daff-Daff's Cirkusskola¨

Först ser eleverna ¨Daff-Daff Fixar allt¨ sedan delas eleverna in i tre grupper om ca 20 st och tränar/provar cirkuskonster.

Enhjuling, lindans,balans,jonglering etc. under en lektion per grupp under ledning av Thomas Jerbo

Skapande Skola för Åk 4-9

¨Kungen av Klampenborg¨

Den sanna historien om något som aldrig har hänt.

Berättad av Thomas Jerbo.

Först ser eleverna föreställningen.

Sedan delas dom in i två grupper om ca 30 st.

och har en lektion i ¨muntlig framställning¨

Konsten att lära sig text utantill och framföra den inför publik.

Inriktningen är att eleverna skall kunna redovisa skoljobb muntligt.

Skapande Skola för Särskolan

¨Cirkus Badutski¨ Är en föreställning som pågår under flera dagar där eleverna är delaktiga i träning och framträdande.

Detta är en föreställning som spelats varje år sedan 2001!

¨ Förutsättningarna är olika men upplevelsen är gemensam¨ Vi kan anpassa oss till era förutsättningar så tveka inte!

Cirkus Elviras Skapande Skola projekt

syftar till att genom lustfylld inlärning nå dessa mål:


Estetisk Verksamhet:

  1. PunktUtveckla nyfikenhet och mottaglighet för intryck från omvärlden.


  1. PunktUtveckla tilltron till den egna förmågan att uttrycka sig genom lek och drama.


  1. PunktUtveckla sin förmåga till socialt samspel och sammarbete genom att delta i olika skapande aktiviteter.


  1. PunktKunna medverka i drama aktiviteter där röst mimik gester eller föremål används.


Kommunikation:

  1. PunktUtveckla sin vilja att kommunisera och samspela med andra.


  1. PunktErövra redskap för tänkande, lärande kontakt och påverkan genom verbal och icke verbal kommunikation.


  1. PunktSpråk och kultur är förenade med varandra genom lek och drama får eleverna tillfälle till att bearbeta nya upplevelser.


Motorik:

  1. PunktDeltagande i gruppaktiviteter ger upplevelser av lust, glädje och gemenskap och utvecklar sammarbetsförmåga, respekt och förståelse för andra människor.


Regi/medverkande: Thomas Jerbo

Scenografi/kostym: Ann Jerbo

Foto/Affisch: Lia Jacobi

Målgrupp: 3-12 år Grundskola

Publikantal: 60 st barn + vuxna.

Speltid: Föreställning 40 min.

Cirkusskola: 3 grupper ca. 20 elever per grupp. Varje grupp tränar/provar i ca 45 min.

Spelyta: min.6x6m.

Takhöjd: 3 m.

El: 220V/10 A.

Byggtid/ Rivtid: 60 min/60 min

Mörkläggning: Krävs ej.

Bärhjälp: Krävs ej.

Pris: 12,000:-

Resa: 80kr/mil.

Traktamente: 350:-/dygn

Logi: 800:-/dygn. Jag bor i min husvagn.

 

Regi/medverkande: Thomas Jerbo

Scenografi/kostym: Ann Jerbo

Målgrupp: Sär/träningsskola.

Publikantal: enligt avtal.

Speltid: enligt avtal

Spelyta: enligt avtal

El: 220V/10 A.

Byggtid/ Rivtid: enligt avtal

Mörkläggning: Krävs ej.

Bärhjälp: Krävs ej.

Pris: 12,000:- per dag

Resa: 80kr/mil.

Traktamente: 350:-/dygn

Logi: 800:-/dygn. Jag bor i min husvagn.

 

Regi/medverkande: Thomas Jerbo

Scenografi/kostym: Ann Jerbo

Målgrupp: Åk 4 - 9

Publikantal: 60 elever

Speltid: Föreställning ca30 min

Spelyta: Klassrum

Lektion: 2 grupper ca 30 elever. Ca 45min/grupp.

Mörkläggning: Krävs ej.

Bärhjälp: Krävs ej.

Pris: 9000:-

Resa: 80kr/mil.

Traktamente: 350:-/dygn

Logi: 800:-/dygn. Jag bor i min husvagn.